Mimaride Modern mi Çağdaş (Contemporary) mı?

Her şeyin "hız" ile bağdaştığı günümüz şehir hayatında yaygın olarak tercih edilen mimari stil, modern veya çağdaş olarak adlandırılabilir.

Her ne kadar bu iki kelimenin benzer anlamlara geldiği düşünülse de mimari olarak bakıldığında birbirinden farklı iki üslubu yansıttığı görülüyor. En belirgin ayrım "çağdaş" kelimesinin "an"ı betimliyor olması ve trend eğilimlerine açık bir tarz olmasıdır. "Modern" sözcüğü ise geçmişten, özellikle de "Sanayi Devrimi"nden önceki geleneksel tarzlardan kopmuş; çağdaş üslubun tam tersine, popüler eğilimleri takip etmeyen bir üslubu tanımlıyor.

Dolayısıyla, çağdaş mimari, tek bir stil ile sınırlı değildir. Modern mimari ise makine çağı ile bütünleşmiş; süslemesiz, çelik veya beton binalar, temel malzemeler ve temiz mimari çizgiler ile sınırlıdır.

Bu iki stil hem mimaride hem de dekorasyonda sık sık birbirlerinin yerine kullanılsa da tam olarak aynı şey değillerdir. Fakat, şunu da eklemekte fayda var: Çağdaş mimari, üslup olarak modern mimariye benzemese de aynı köklere sahiptirler. Modern mimarideki kesin kurallar; çağdaş mimaride ise daha esnek bir yaklaşım vardır.